اولياء گرامي:

مشاور مدرسه سركار خانم امرودي در روز هاي يكشنبه وچهارشنبه

 جهت راهنمايي دانش آموزاني كه نياز به تلاش بيشتر دارند،يادچار مشكلات درسي شده اند وراهنمايي

اولياء دانش آموزان حضور دارند. 

 

قابل توجه دانش آموزان واولياء گرامي:

كلاس هاي آموزش پاور پوينت پايه سوم از دوشنبه 92/12/5 آغاز مي شود.

آغاز پژوهش ها علمي دانش آموزان در سايت مدرسه از هفته اول اسفند ماه 92 

كسب مقام اول هندبال در منطقه وراهيابي به مسابقات استاني

كسب مقام سوم تيمي آمادگي جسماني وراهيابي سعيده ناصري ومحدثه گونه فراهاني به مسابقات استاني

كسب رتبه سوم واليبال در سطح منطقه وراهيابي مليكاپورحاتم به مسابقات استاني

كسب رتبه سوم شطرنج درسطح منطقه وراهيابي الهام نيتي به مسابقات

                  استاني                       

   انتخاب مدرسه به عنوان قهرمان مدرسه درسطح منطقه 17